Strona główna
       O numerologii
       Stwórz portret
       Cykle osobiste
       Moje konto
       Znajdź wróżkę
       Książki tematyczne
       Kontakt
       Horoskop
kładzenie kart, jasnowidzenie, przepowiadanie, viversum.pl, doradztwo przez telefon,rozmowa gratis
Polecamy


Weronika Wer


CzaryMary.pl - miejsce gdzie w sieci zaczyna się magia


Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /virtual/t/w/twojaliczba.ugu.pl/functions.php:206) in /virtual/t/w/twojaliczba.ugu.pl/istats5/stat.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /virtual/t/w/twojaliczba.ugu.pl/functions.php:206) in /virtual/t/w/twojaliczba.ugu.pl/istats5/stat.php on line 7
Teoria numerologii
NUMEROLOGIA to prognozowanie z liczb. Polega na przypisywaniu obiektom odpowiednich liczb, które determinują los danego obiektu. Według numerologii dusza wstępuje w ciało, żeby się doskonalić. Każdy przeżywa w swoim życiu jakieś lekcje, wesołe, smutne, mniej lub bardziej drastyczne, z których powinien wysnuć jakieś wnioski i czegoś się nauczyć. Co więcej każde wydarzenie nie dzieje się przypadkowo. Numerologia analizując Twoją datę urodzenia, imiona i nazwisko tworzy portret numerologic zny, który pomaga właśnie ustalić jakie wyzwania nas jeszcze czekają i jakie mamy już za sobą.

Podstawową zasadą numerologii jest sumowanie cyfr (np. daty urodzenia, nr telefonu, ...) aż do otrzymania liczby jednocyfrowej lub tzw. liczb mistrzowskich 11 albo 22. Jeśli ktoś urodził się 2 paździrnika 1956 roku, numerologia przypisuje mu liczbę 6 jako Drogę Życia, ponieważ:
2+1+0+1+9+5+6=24 | 2+4=6
Nazwy własne sprowadza się do postaci liczby w ten sposób, że każda litera alfabetu ma przypisaną pewną liczbę. Następnie liczby składające się na wyraz sumuje się w ten sam sposób jak opisano powyżej.
Kluczowe liczby portretu numerologicznego
Droga życia
Jest najważniejszą liczbą w karcie. Oznacza Drogę Życia, mówi o tym jacy jesteśmy na codzień. Określa nasz charakter i usposobienie, a także zachowanie się w różnych sytuacjach. Liczba ta oznacza cykl czasowy. Da się zmierzyć jej przebieg, przy jednoczesnym obserwowaniu rozwoju osobowości. Droga życia każdego z nas nie jest wartością stałą, lecz jest ściśle związna z przemijającym czasem. Może dzielić się na cykle dzienne, miesięczne i roczne. Każdy z nas powinien wykorzystać moc każdego z cykli na potrzeby rozwoju wewnętrznego i ciągłego doskonalenia się.
Droga życia jest sumą wszystkich cyfr daty urodzenia.
Liczba dnia urodzenia
Liczba ta dodaje akcentów do naszej Drogi Życia. Uwidacznia to, co ma znaczenie i czym powinniśmy sugerować się idąc przez życie. Osoby mające te same liczby dnia urodzenia wiąże ze sobą ten sam los.
Potrzeba serca (duszy)
Liczba ta jest związana z naszą podświadomością, a zatem z tym, o czym skrycie marzymy, do czego dążymy. Dotyczy naszych tęsknot i potrzeb. Pełni rolę wewnętrznej intuicji, która podpowiada nam, w jakiej dziedzinie życia osiągniemy spełnienie.
Liczbę determinują samogłoski imienia i nazwiska.
Osobowość
Określa jak postrzegają nas inni, jakie cechy naszej osobowości są rozpoznawane przez otoczenie.
Liczbę determinują spółgłoski imienia i nazwiska.
Cel życia (liczba ekspresji)
Określa specyfikę naszego charakteru. Mówi o naszych słabościach, talentach, determinuje naszą emocjonalną, mentalną i fizyczną budowę. Podpowiada jak się doskonalić, jakie talenty powinniśmy rozwijać. Liczba określa również nasz dorobek z poprzednich wcieleń. Cele życiowe wskazane przez Liczbę Ekspresji, powinniśmy tak dopasować, aby w jej realizacji współgrała z naszą bieżącą Drogą Życia.
Liczbę deternimują litery z imienia i nazwiska.
Cykle kluczowe i piramida numerologiczna
Piramida numerologiczna
Jest to układ cyfr zapisany w formie dwóch odwróconych piramid. Podstawa piramid to cykle życia. Górna piramida przedstawia punkty zwrotne (spełnienia), dolna wyzwania (czarne szczyty). Cyfry obliczne są na podstawie daty urodzenia. Przykładowa piramida obliczona dla osoby urodzonej 4 lutego 1979r.
IV punkt wzrotny          9          
III punkt wzrotny          8          
I i II punkt zwrotny      7        1      
I, II i III cykl  3        4        6  
I i II wyzwanie      1        2      
wyzwanie główne          1          
IV wyzwanie          3          
Cykle
Cykle życia wyznaczają kierunek rozwoju człowieka, dzieląc życie na 3 części:
cykl FORMJUJĄCY, zdeterminowany przez miesiąc urodzenia. Cykl trwa od urodzenia do 23-31 roku życia, w zależności od liczby Drogi Życia. Jest to okres, w którym rozwijasz swoje umiejętności.
cykl PRODUKTYWNY, zdoterminowany przez dzień urodzenia. Cykl trwa od 24-32 do 51-59 roku życia, w załeżności od liczby Drogi Życia. Jest to czas, w którym ukształtowaniu ulega nasze życie wewnętrzne.
cykl ŻNIWNY, zdoterminowany przez rok urodzenia. Cykl trwa od 52-60 roku życia, w załeżności od liczby Drogi Życia. W tym czasie odkrywamy nasze prawdziwe 'ja' i rozpoznajemy nieodszyfrowane dotąd pragnienia i potrzeby.
Punkty zwrotne (spełnienia)
Punkty zwrotne odzwierciedlają istotne, pozytywne zmiany naszej Drogi Życia i kierują nas ku dobremu. Spełnienia bazują na dziewięcioletnim cyklu. Przejście do kolejnego punktu zwrotnego trwa około dwóch lat.
I punkt zwrotny jest sumą miesiąca i dnia urodzenia
II punkt zwrotny jest sumą dnia i roku urodzenia
III punkt zwrotny jest sumą pierwszego i drugiego punkty zwrotnego
IV punkt zwrotny jest sumą miesiąca i roku urodzenia
Wyzwania (czarne szczyty)
Wyzwania odzwierciedlają przeszkody jakie napotykamy na swojej Drodze Życia. Angażowanie się w kolejne trudne sytuacje prowadzi do rozwoju wewnętrznego i do wzbogacenia wnętrza. Są to lekcje, które rozwijają naszą osobowość.
I wyzwanie jest różnicą miesiąca i dnia urodzenia
II wyzwanie jest różnicą dnia i roku urodzenia
III wyzwanie główne jest różnicą pierwszego i drugiego wyzwania
IV wyzwanie jest różnicą miesiąca i roku urodzenia
Modyfikatory liczb kluczowych
Intensywność liczb i lekcje karmiczne
Dostarcza informcji o naszych atutach oraz słabościach. Intensywność wyznacza się na podstawie porównania występowalności poszczególnych liter w naszym imieniu i nazwisku.
Zbyt dużo którejś z liczb wskazuje na ukryte pasje oraz wskazuje cechy, nad którymi powinniśmy popracować, aby złagodzić ich wpływ.
Zbyt mała ilość wskazuje nasze słabe punkty i mówi o konieczności poprawy życia w sferze, której dotyczy dana wibracja. Brak liczby to lekcje karmiczne, Twoje braki czyli obszary wymagające szczególnego wysiłku.
Żeby policzć intensywność liczb, po prostu zlicza się ilość cyfr, które odpowiadają literom imienia i nazwiska. Ilość poszczególnej cyfry porównuje się do średniej intensywności (ideału), czyli ilości liter imion i nazwiska podzieloną przez 9 (długość cyklu).
Imię
Pierwsza litera imienia mówi w jaki sposób rozpoczynamy przedsięwzięcia, ostatnia litera - jak je kończymy. Piersza samogłoska dokładniej analizuje liczbę Potrzeby Serca, nadając jej wyrazistrze znaczenie.
Dojrzałość
Jest drugą Drogą Życia. Wprowadza do naszego życia niespodziewane okoliczności. Stawia nas przed wyzwaniami, które prowadzą nas ku doskonałości poczynając od około 30 roku życia i nasilając się z biegiem lat. Nadaje ona cel naszemu życiu, pokazuje nam jak osiągnąć spełnienie i odnaleźć harmonię.
Jest wynikiem sumy Liczby Ekspresji i Drogi Życia.
Równowaga
Liczba równowagi sugeruje sposób pokonywania wszelkich przeszkód i trudności, jakie spotykają nas w ciągu życia.
Składa się z naszych inicjałów.
Podświadomość
Liczba ta definiuje nasze zachowanie w róznych sytuacjach. Mówi o zaufaniu do nas samych i wiary w nasze zdobyte doświadczenia, umiejętności i kwalifikacje.
Oblicza się ją odejmując liczbę lekcji karmicznych od 9.
Myśl
Liczba po prostu opisuje sposób w jaki myślimy.
Kalkuluje się ją jako suma liczby imienia i liczby dnia urodzenia.
Liczba mostu
Określa jak zestroić duszę i ciało. Jest zdeterminowana przez dwie liczby kluczowe: Potrzebę Serca oraz Liczbę Osobowości.


Strona główna  O numerologii  Stwórz portret  Cykle osobiste  Moje konto  Znajdź wróżkę  Książki tematyczne  Kontakt  Horoskop  

© 2011 by www.twojaliczba.ugu.pl
banerek_gif

TOP 100 - OKULTYZMPsychotronika - ToplistaWróżki,  karty,  przepowiednie

Super TopLista ezo strony!ParapsychologiaE Z O T E R Y K AToplista Niezwykle StronyRUNY

EZOTERYKANajlepsze strony dotyczące TAROTA i ASTROLOGII